Via onderstaande link kunt u de schoolgids van schooljaar 2019 – 2020 bekijken.
Schoolgids 2019-2020

Onze leerlingen zijn volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag.
We informeren u dan ook graag over de leerplicht en de verschillende soorten van schoolverzuim.
leerplicht basisonderwijs