De schoolgids van 2017-2018 is klaar. Via onderstaande link kunt u de schoolgids bekijken
Schoolgids 2017-2018 CBS de Klimop

Onze leerlingen zijn volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag.
We informeren u dan ook graag over de leerplicht en de verschillende soorten van schoolverzuim.
leerplicht basisonderwijs