CBS De Klimop valt onder Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO).

PCPO Barendrecht Ridderkerk beheert twaalf basisscholen, waarvan zes in Barendrecht en zes in Ridderkerk. Onderwijs aan ruim 4000 leerlingen wordt verzorgd door circa 370 medewerkers.

PCPO wil een stichting zijn met een missie:
Onderwijs, met liefde
Voor God, het kind en de naaste

Stichting voor Protestant Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk
Secretariaat: Postbus 217 2990 AE Barendrecht
Bezoekadres: Achterom 70 2991CV Barendrecht
Telefoonnummer: 0180-620533 www.pcpobr.nl