Wij heten U van harte welkom op de site van CBS De Klimop!

De Klimop is een christelijke school waar iedereen welkom is en waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen succes maken. Als IKC (opvang- en leercentrum) voor kinderen van 0 tot 12 jaar streven we doorgaand naar optimale verbinding en samenwerking met onze partners en zijn we een centrale ontmoetingsplaats in de wijk. We willen dat onze school een goede voorbereiding is op het samenleven en samenwerken met verschillende mensen. Dat leerlingen trots zijn op zichzelf en sterk onze maatschappij in gestuurd kunnen worden. We leren op alle niveaus van en met elkaar en gaan uit van de talenten en kwaliteiten van ieder mens, alle leerlingen. We zijn ambitieus; onze school streeft goede resultaten en excellentie na. We willen altijd van goed, naar beter, naar best waarbij wij geloven dat excellente leerkrachten excellent onderwijs geven! Onze zorg op school omvat alles en iedereen: er is zorg en aandacht voor álle leerlingen en voor iedereen. Voor elkaar. Kinderen, personeel en ouders waarderen en accepteren elkaar en werken samen aan dezelfde doelen. Hierdoor ontstaat een positief leef- en leerklimaat dat uitnodigt tot leren en presteren, waarbij het beste uit iedereen wordt gehaald; ‘Samen maken we het verschil!’. Nieuwsgierig geworden? Onze deur staat altijd open!

Een vriendelijke groet,

Sandra Wennekendonk, directeur

Contact

contact

CBS De Klimop
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk
Tel.: 0180 - 41 45 43
info_klimopridderkerk
@pcpobr.nl

Berichtenarchief