Vorig schooljaar heeft De Klimop een pilot gedraaid met het 5-gelijke dagen model. Aan het einde van het schooljaar hebben we, met instemming van 97% van de ouders en 100% van de leerkrachten, besloten dit schooltijdenmodel definitief in te voeren.
Wij zijn daarom dit schooljaar voor alle groepen gestart met de volgende schooltijden:
Maandag t/m vrijdag       : 8.30 uur – 14.00 uur
Tussen de middag eten we met elkaar in de klas en daarna spelen de kinderen in 2 aparte groepen buiten (1 t/m 4 en 5 t/m 8).
Op alle dagen, behalve de woensdag, hebben we een verlengde schooldaguur van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ouders kunnen hun kind(eren) voor verschillende activiteiten inschrijven in blokken van zes weken. Er zijn vaste activiteiten (sport en spel, huiswerkklas, taalklas, huiskamer en streetdance) en wisselende activiteiten (schaken, creatief bezig zijn, bakken, korfbal, etc.). Alle activiteiten (behalve streetdance) worden gratis aangeboden.