Definitief VSD rooster blok 4

SocialSchools

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage vindt u het definitieve rooster voor het nieuwe VSD blok. De kinderen die groen gekleurd zijn, zijn in een andere activiteit ingedeeld dan ze hadden aangegeven. Dit omdat de groep te groot werd voor de activiteit. Mocht uw kind liever niet aan die activiteit deelnemen en liever naar huis gaan, kunt u dit aan de leerkracht van uw kind doorgeven.

We willen aan u vragen uw kind(eren) niet zomaar eerder op te komen halen. Wij raken anders het overzicht kwijt. Als uw kind een keer naar de dokter of tandarts moet, en hierdoor niet aan de VSD kan deelnemen, wilt u dit dan ’s ochtends aan de leerkracht van uw kind doorgeven.

HERINNERING: Vanaf volgend blok kunt u, uw kind alleen nog maar digitaal aanmelden voor de VSD. Het is dus heel belangrijk dat u dan een social schools account heeft aangemaakt! Hoe de inschrijvingen gaan verlopen hoort u ter zijner tijd van ons, aangezien het programma waarmee we gaan werken nu nog volop in ontwikkeling is. Wel hebben we, vanwege de verantwoording die we hebben voor uw kinderen en de verwarring die af en toe ontstaat door verschillende roosters, besloten dat we vanaf volgend blok geen na-inschrijving meer doen. Als uw kind niet voor sluiting van de inschrijving is ingeschreven, kan uw kind dat blok niet deelnemen aan de VSD.

Met vriendelijke groet,

Team de Klimop